Skip to content
Trang chủ » เช็คอินภาษาอังกฤษ: คำแนะนำและเคล็ดลับสำหรับการตรวจสอบในโลกภาษาอังกฤษ

เช็คอินภาษาอังกฤษ: คำแนะนำและเคล็ดลับสำหรับการตรวจสอบในโลกภาษาอังกฤษ

ฝึกพูด 20 ประโยคภาษาอังกฤษ ใช้บ่อยในการเช็คอินที่โรงแรม

เช็คอินภาษาอังกฤษ: คำแนะนำและเคล็ดลับสำหรับการตรวจสอบในโลกภาษาอังกฤษ

ฝึกพูด 20 ประโยคภาษาอังกฤษ ใช้บ่อยในการเช็คอินที่โรงแรม

Keywords searched by users: เช็ค อิน ภาษาอังกฤษ จุดเช็คอิน ภาษาอังกฤษ, check in แปลว่าอะไร, check in ภาษาไทย, จุดเช็คอิน หมายถึง, checked in แปลว่า, Check in, Check-in meaning, Check-in nokair

เช็ค อิน ภาษาอังกฤษ: A Comprehensive Guide to Checking In, Its Meanings, and Usage in English

In the digital age, the term “check-in” has become ubiquitous, especially in the realm of technology, travel, and social media. For those navigating the English language, understanding the nuances of “check-in” is crucial. This comprehensive guide explores the meaning of เช็ค อิน ภาษาอังกฤษ, delves into the various contexts of its usage, and provides step-by-step instructions on how to check in on different platforms.

การเข้าสู่ระบบ (Log In) ในเว็บไซต์

ก่อนที่เราจะเข้าสู่หัวข้อหลักของเราเกี่ยวกับ เช็ค อิน ภาษาอังกฤษ นั้น เราจะต้องทำการเข้าสู่ระบบ (log in) ในหลายๆ เว็บไซต์ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ต้องการอย่างถูกต้อง โดยทั่วไปแล้ว ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบนั้นมักจะประกอบไปด้วยการกรอกชื่อผู้ใช้ (username) และรหัสผ่าน (password) ซึ่งเป็นข้อมูลที่คุ้นเคยกันมาแล้ว หลังจากที่ท่านกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” (login) ก็เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอน

ขั้นตอนการเช็คอินในพจนานุกรม

เมื่อพูดถึง เช็ค อิน ในพจนานุกรม น่าจะนึกถึงการตรวจสอบคำศัพท์หรือความหมายของคำนั้นๆ ซึ่งสามารถทำได้ผ่านหลายทาง เช่น การใช้พจนานุกรมออนไลน์หรือแอพพลิเคชันพจนานุกรมที่มีอยู่ในโทรศัพท์มือถือของท่าน ตัวอย่างเช่น การเข้าเว็บไซต์ Longdo Dictionary (https://dict.longdo.com/search/check+in) หรือใช้แอพพลิเคชันพจนานุกรมที่สามารถดาวน์โหลดได้จาก App Store หรือ Google Play Store

การเช็คอินในระบบ Engoo

Engoo เป็นแพลตฟอร์มการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ที่ได้รับความนิยมมากมาย และการเช็คอินใน Engoo นั้นเกี่ยวข้องกับการเข้าสู่ระบบเพื่อเข้าใช้บริการต่างๆ ที่ระบบนี้มีให้ โดยท่านสามารถทำการเช็คอินผ่านทางเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของ Engoo ตามความสะดวก

วิธีการเช็คอินใน Babla.co.th

Babla.co.th เป็นแหล่งทราบข้อมูลที่มีความหลากหลายเกี่ยวกับภาษาต่างๆ รวมถึงภาษาอังกฤษด้วย การเช็คอินใน Babla.co.th นั้นเป็นกระบวนการที่ท่านต้องทำเพื่อเข้าถึงบทเรียนหรือข้อมูลที่ต้องการในเว็บไซต์นี้

ความหมายและวิธีใช้ของ Check In ในประโยคภาษาอังกฤษ

“Check-in” ในภาษาอังกฤษมีความหลากหลายในการใช้งาน ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นหลายประเภท เช่น

 1. การลงทะเบียนหรือตรวจสอบเข้า: เช่น เช็คอินที่โรงแรมหรือบริษัทที่ต้องการทราบว่าคุณได้มาถึงแล้ว

 2. การเช็คอินในเครื่องบิน: เป็นกระบวนการที่นักเดินทางต้องทำเพื่อขึ้นเครื่องบิน

 3. การแชร์สถานะหรือทำเครื่องหมายถึงการมีอยู่: บนโซเชียลมีเดีย เช็คอินสามารถแสดงถึงการเข้าร่วมกิจกรรมหรืออยู่ในสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง

การแชร์ประสบการณ์เช็คอินในโซเชียลมีเดีย

การเช็คอินในโซเชียลมีเดียเป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมในการแบ่งปันประสบการณ์กับเพื่อนๆ และตระหนักถึงสถานที่หรือกิจกรรมต่างๆ ที่ท่านได้เข้าร่วม

วิธีการเช็คอินในแอป Engoo

นอกจากเว็บไซต์ Engoo ท่านยังสามารถทำการเช็คอินผ่านแอปพลิเคชันของ Engoo ได้อีกด้วย เพื่อความสะดวกสบายในการเรียนรู้และใช้บริการต่างๆ ที่ระบบนี้มีให้

การใช้คำว่า เช็ค อิน ในทางธุรกิจและการท่องเที่ยว

 1. เช็คอินในธุรกิจ: การทำรายการที่เกี่ยวกับการตรวจสอบสถานะของสินค้าหรือบริการ เช่น เช็คอินพัสดุ

 2. เช็คอินในการท่องเที่ยว: เช็คอินในที่พักหรือสนามบิน เพื่อเริ่มต้นการเดินทาง

คำแนะนำสำหรับการเขียนและออกเสียงของ เช็ค อิน

เมื่อท่านต้องการใช้คำว่า “เช็ค อิน” ในการพูดหรือเขียนในทางภาษาอังกฤษ ควรใส่ไว้ในบริบทที่เหมาะสม เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนหรือเข้าใจผิดที่อาจเกิดขึ้น

จุดเช็คอิน ภาษาอังกฤษ

“จุดเช็คอิน” ในภาษาอังกฤษแปลว่า “Check-in point” หรือ “Check-in location” ซึ่งหมายถึงสถานที่ที่คุณต้องทำการเช็คอิน เช่น ที่จอดรถ, เคาน์เตอร์ที่โรงแรม, หรือด่านตรวจสอบที่สนามบิน

check in แปลว่าอะไร

“Check in” ในภาษาไทยแปลว่า “เช็คอิน” หรือ “ลงทะเบียน” ซึ่งในบางกรณีอาจมีความหมายเพิ่มเติมเช่น การตรวจสอบสถานะหรือการลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ

check in ภาษาไทย

“Check in” ในภาษาไทยคือ “เช็คอิน” หรือ “ลงทะเบียน” ซึ่งเป็นการใช้คำแปลที่เข้าใจง่ายและใกล้เคียงกับความหมายในภาษาอังกฤษ

จุดเช็คอิน หมายถึง

“จุดเช็คอิน” หมายถึงสถานที่หรือจุดที่ท่านต้องทำการเช็คอิน เช่น หน้าเคาน์เตอร์ที่สนามบิน, โรงแรม, หรือสถานที่ต่างๆ ที่มีบริการเช็คอิน

checked in แปลว่า

“Checked in” ในภาษาไทยแปลว่า “เช็คอินแล้ว” หรือ “ลงทะเบียนแล้ว” ซึ่งเป็นคำกริยาที่ใช้เพื่อแสดงถึงการทำการเช็คอินเสร็จสิ้น

Check in, Check-in meaning, Check-in nokair

“Check in” เป็นคำศัพท์ที่ใช้ทั่วไปในภาษาอังกฤษ หมายถึงการลงทะเบียนหรือการตรวจสอบสถานะ ในทางธุรกิจการท่อง

Categories: อัปเดต 71 เช็ค อิน ภาษาอังกฤษ

ฝึกพูด 20 ประโยคภาษาอังกฤษ ใช้บ่อยในการเช็คอินที่โรงแรม
ฝึกพูด 20 ประโยคภาษาอังกฤษ ใช้บ่อยในการเช็คอินที่โรงแรม

การเช็คอิน [kān chek-in] (n) EN: check in = check-in FR: enregistrement. เข้าพัก

จุดเช็คอิน ภาษาอังกฤษ

จุดเช็คอิน ภาษาอังกฤษ: A Comprehensive Guide to Check-In Points in English

In the fast-paced world of travel and hospitality, the concept of “check-in” plays a crucial role. Whether you are a frequent traveler or a novice explorer, understanding the nuances of check-in procedures in English is essential. In this guide, we delve into the intricacies of จุดเช็คอิน ภาษาอังกฤษ, exploring various aspects, from its definition to practical applications.

Understanding Check-In in English

Definition and Basics

“Check-in” in English refers to the process of officially arriving and registering oneself at a particular location. This term is commonly associated with the hospitality industry, especially hotels and airports. Let’s break down the key components:

 1. Hotels: When you arrive at a hotel, the check-in process involves providing identification, confirming reservation details, and receiving a room key. This ensures a smooth transition into your stay.

 2. Airports: For air travel, check-in involves confirming your presence on a flight. This can be done online, at self-service kiosks, or at traditional check-in counters.

Online Check-In

With technological advancements, many industries have embraced online processes, and check-in is no exception. Online check-in allows individuals to confirm their presence and provide necessary details through digital platforms before physically arriving at a location.

Check-In Vocabulary

To navigate the check-in process effectively, it’s crucial to be familiar with the related vocabulary. Here are some common terms:

 • Reservation: A pre-arranged agreement to secure a service, such as a hotel room or flight seat.
 • Confirmation: Proof or verification of a reservation.
 • Identification: Providing official documents to confirm one’s identity.

Check-In Procedures in Different Settings

Hotel Check-In

 1. Reservation Confirmation: Present your reservation details, typically a booking confirmation number or reservation voucher.
 2. Identification: Provide a valid ID, passport, or any required document for verification.
 3. Payment: Complete any necessary payment transactions or provide a credit card for incidental expenses.
 4. Room Assignment: Receive information about your assigned room and any additional details.

Airport Check-In

 1. Ticket Confirmation: Present your flight ticket or confirmation details.
 2. Identification: Provide a valid ID, passport, or any required travel documents.
 3. Baggage Check: If applicable, drop off your checked baggage.
 4. Security Check: Proceed through security checks before heading to the departure gate.

Tips for a Smooth Check-In Experience

 1. Prepare in Advance: Have all necessary documents and information readily available.
 2. Use Online Check-In: Save time by utilizing online check-in options.
 3. Follow Guidelines: Adhere to specific guidelines provided by the hotel or airline.
 4. Be Courteous: Maintain a polite and cooperative demeanor with staff.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Q1: Can I check in online for all flights?

A1: While most airlines offer online check-in, some exceptions may apply, especially for international flights. Check with your airline for specific details.

Q2: What should I do if my hotel reservation doesn’t appear during check-in?

A2: Double-check your reservation details and, if needed, provide the confirmation number. If the issue persists, contact the hotel’s front desk for assistance.

Q3: Can I check in at an airport without a reservation?

A3: Yes, for certain situations. However, having a reservation is recommended to secure your spot and expedite the process.

Q4: Are there age restrictions for solo check-ins at hotels?

A4: Age restrictions vary by hotel. Some may require guests to be a certain age to check in independently. Check the hotel’s policy in advance.

In conclusion, mastering the art of check-in in English is pivotal for a seamless travel experience. Whether you’re staying at a hotel or catching a flight, understanding the procedures and vocabulary enhances your ability to navigate these processes effectively. Utilize online resources, stay informed, and embrace the journey with confidence. Safe travels!

Check In แปลว่าอะไร

แปลว่า Check-In คืออะไร: คู่มือและข้อมูลลึกเกี่ยวกับการเช็คอิน

การเช็คอินเป็นกระบวนการที่เราคุ้นเคยมากในชีวิตประจำวัน เราเห็นมันทุกที่ตั้งแต่ที่พักของเราจนถึงสนามบิน แต่คำว่า “check in” ที่มีความหมายในภาษาไทยว่าอะไรแน่นอน? ในบทความนี้, เราจะสำรวจและอธิบายเกี่ยวกับ “check in แปลว่าอะไร” ในลักษณะที่ลึกซึ้ง เพื่อให้คุณเข้าใจและนำไปใช้ในทุกวันของชีวิตคุณ

1. การเช็คอินคืออะไร?

การเช็คอินหมายถึงกระบวนการที่ผู้คนต้องทำเพื่อยืนยันหรือบันทึกข้อมูลตนเองในระบบหรือที่อื่น ๆ ตามที่กำหนดไว้ ส่วนใหญ่, การเช็คอินมักจะเกี่ยวข้องกับที่พัก, การเดินทาง, หรือการเข้าใช้บริการต่าง ๆ เพื่อให้ระบบหรือผู้ให้บริการทราบถึงการมีประวัติการใช้บริการนั้น ๆ

2. การเช็คอินในที่พัก

2.1 โรงแรม

ในโรงแรม, การเช็คอินคือขั้นตอนที่ลูกค้าต้องทำเมื่อมาถึงที่พักของตน โดยมักจะมีการกรอกแบบฟอร์มข้อมูลส่วนตัวและการยืนยันการจองห้องพัก ทำให้โรงแรมทราบถึงการมีลูกค้าเข้าพักในวันนั้น

2.2 ที่พักอื่น ๆ

ไม่เพียงแค่โรงแรม, การเช็คอินยังนิยมในที่พักอื่น ๆ เช่น รีสอร์ท, บ้านพัก, หรืออพาร์ตเมนต์สำหรับการเช่าระยะสั้น ผู้เข้าพักจะต้องทำขั้นตอนนี้เพื่อให้เจ้าของที่พักทราบถึงการมีผู้เข้าพักในระยะเวลานั้น

3. การเช็คอินในการเดินทาง

3.1 ท่าอากาศยาน

ที่สนามบิน, การเช็คอินมักจะเกี่ยวข้องกับการลงทะเบียนลูกค้าที่จะบิน ซึ่งมักทำผ่านเคาน์เตอร์หรือระบบออนไลน์ ทำให้สามารถทราบได้ว่าลูกค้าได้มีการลงทะเบียนและพร้อมที่จะเดินทาง

3.2 ขนส่งทางบก

ในการเดินทางทางบก เช่น รถไฟหรือบัส, การเช็คอินอาจเป็นการตรวจสอบตั๋ว, การลงทะเบียนลูกค้า, หรือการตรวจสอบการจองที่นั่ง เพื่อให้การเดินทางเกิดขึ้นได้สะดวกและราบรื่น

FAQ (คำถามที่พบบ่อย)

Q1: การเช็คอินที่สนามบินต่างจากโรงแรมอย่างไร?

A1: การเช็คอินที่สนามบินมักมีลักษณะที่เร็วกว่าและเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบตั๋วและการประจำตัว เป็นขั้นตอนที่จำเป็นสำหรับการเข้าสู่บริการขนส่งทางอากาศ

Q2: มีบริการเช็คอินออนไลน์ที่ที่พักไหม?

A2: ในยุคที่เทคโนโลยีก้าวหน้า, หลายที่พักมีบริการเช็คอินออนไลน์ทำให้ลูกค้าสามารถกรอกข้อมูลและยืนยันการจองก่อนมาถึงที่พัก

Q3: การเช็คอินในร้านอาหารหรือร้านค้าทำอย่างไร?

A3: การเช็คอินในร้านอาหารหรือร้านค้ามักเป็นการลงทะเบียนลูกค้าเพื่อบันทึกข้อมูลการเข้าใช้บริการและให้บริการที่ดีที่สุด

สรุป

“Check in แปลว่าอะไร” มีความหมายในทางกว้างขวางและมีการใช้งานในหลายบริบทของชีวิตประจำวัน เช่น การเข้าพัก, การเดินทาง, หรือการใช้บริการต่าง ๆ ทำให้การเช็คอินมีความสำคัญในการบันทึกข้อมูลและทำให้กระบวนการต่าง ๆ เกิดขึ้นได้ดีและสะดวกสบาย

Check In ภาษาไทย

บทความ: คำว่า “Check In” ในภาษาไทย

บทนำ

การเข้าพักหรือท่องเที่ยวกับที่พักใหม่มักเริ่มต้นด้วยกระบวนการ “Check In” หรือการลงทะเบียน. ในบทความนี้, เราจะสำรวจและอธิบาย “Check In” ในภาษาไทยอย่างละเอียด เพื่อให้คุณเข้าใจและรู้จักกระบวนการนี้ในทางที่ถูกต้อง.

การตรวจสอบ (Check In) คืออะไร?

“Check In” หรือ การตรวจสอบ ในที่พักหรือโรงแรมคือกระบวนการที่ผู้เข้าพักต้องทำเพื่อยืนยันการเข้าพักของตน. ประการใดต้องมีการกรอกข้อมูลทั่วไป เช่น ชื่อ, ที่อยู่, และข้อมูลติดต่อ. การตรวจสอบมักเกิดที่เคาน์เตอร์ตรวจสอบที่อยู่ที่ลงทะเบียนของโรงแรมหรือที่พัก.

กระบวนการ Check In ทั่วไป

 1. ลงทะเบียนที่เคาน์เตอร์

  ผู้เข้าพักจะต้องเดินทางไปยังเคาน์เตอร์ที่จะตรวจสอบและยืนยันข้อมูล. พนักงานจะช่วยกรอกข้อมูลหรือให้คำแนะนำเกี่ยวกับกระบวนการ.

 2. ให้เอกสารยืนยัน

  บางครั้ง, ผู้เข้าพักอาจต้องแสดงเอกสารยืนยันตัวตน เช่น บัตรประชาชนหรือหลักฐานการจอง.

 3. รับห้องพัก

  หลังจากการตรวจสอบและยืนยันเสร็จสิ้น, ผู้เข้าพักจะได้รับห้องพักหรือสิ่งที่จองไว้.

 4. การแจ้งเตือนเพิ่มเติม

  บางที่พักมีการแจ้งเตือนเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่ควรทราบในการใช้บริการ, การเข้าถึงห้อง, หรือบริการเสริมทั้งหลาย.

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

ในกระบวนการ Check In, มีคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องที่ควรทราบ:

 • Reservation (การจอง): กระบวนการจองห้องพักล่วงหน้า.
 • Front Desk (เคาน์เตอร์ตรวจสอบ): สถานที่ที่ผู้เข้าพักทำการ Check In.
 • Confirmation (การยืนยัน): เอกสารหรือข้อความที่ยืนยันการจอง.
 • Identification (การยืนยันตัวตน): เอกสารหรือข้อมูลที่ใช้เพื่อยืนยันตัวตน.

FAQ (คำถามที่พบบ่อย)

1. Check In สามารถทำได้ตลอด 24 ชั่วโมงหรือไม่?

ในส่วนมาก, โรงแรมมักมีบริการ Check In ตลอด 24 ชั่วโมง. แต่นอกจากนี้, มีบางที่พักที่อาจมีเวลาที่กำหนดในการ Check In.

2. มีวิธี Check In ออนไลน์หรือไม่?

ในยุคที่เทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญ, มีโรงแรมหลายแห่งที่ให้บริการ Check In ออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ของพวกเขา.

3. จะต้องใช้เอกสารอะไรในการ Check In?

ส่วนมากจะต้องใช้บัตรประชาชนหรือหลักฐานอื่นที่มีภาพถ่ายเพื่อยืนยันตัวตน.

4. การยกเลิกการจองสามารถทำได้หรือไม่?

มีนโยบายการยกเลิกที่แตกต่างกันไปในแต่ละที่พัก. ควรตรวจสอบนโยบายนี้ก่อนทำการจอง.

5. ที่พักจะทราบข้อมูลส่วนตัวของผู้เข้าพักหรือไม่?

ข้อมูลส่วนตัวที่ให้ไว้ในการ Check In มักจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับ แต่ควรอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของที่พัก.

สรุป

การ Check In เป็นขั้นตอนสำคัญในการเข้าพักที่คุณต้องเข้าใจเพื่อให้การเดินทางหรือการพักผ่อนของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น. รู้จักกระบวนการนี้จะช่วยให้คุณเตรียมตัวได้ดียิ่งขึ้น. หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับการ Check In ในภาษาไทย.


อ้างอิง:


อัปเดต 33 เช็ค อิน ภาษาอังกฤษ

Check In แปลว่า ส่งคืน | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
Check In แปลว่า ส่งคืน | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
Checking - In - Flip Ebook Pages 1-11 | Anyflip
Checking – In – Flip Ebook Pages 1-11 | Anyflip
Check In แปลว่า? | Wordy Guru
Check In แปลว่า? | Wordy Guru
Checking - In - Flip Ebook Pages 1-11 | Anyflip
Checking – In – Flip Ebook Pages 1-11 | Anyflip
Check-In English ภาษาอังกฤษในโรงแรม | Lazada.Co.Th
Check-In English ภาษาอังกฤษในโรงแรม | Lazada.Co.Th
บทสนทนาภาษาอังกฤษ โรงแรม : การสนทนาต้อนรับลูกค้าเช็คอินโรงแรม กับ Receptionist - ภาษาอังกฤษออนไลน์
บทสนทนาภาษาอังกฤษ โรงแรม : การสนทนาต้อนรับลูกค้าเช็คอินโรงแรม กับ Receptionist – ภาษาอังกฤษออนไลน์
ถูกใจ 2,388 คน, ความคิดเห็น 0 รายการ - เรียนภาษาอังกฤษจากการ์ตูน (@Mrsthinglish) บน Instagram: “Hotel Vocabulary | คำศัพท์โรงแ… | คำศัพท์, เรียนภาษาอังกฤษ, ประเภทคำ
ถูกใจ 2,388 คน, ความคิดเห็น 0 รายการ – เรียนภาษาอังกฤษจากการ์ตูน (@Mrsthinglish) บน Instagram: “Hotel Vocabulary | คำศัพท์โรงแ… | คำศัพท์, เรียนภาษาอังกฤษ, ประเภทคำ
10 ประโยคภาษาอังกฤษ เอาไว้พูดกับฝรั่ง หรือตอนไปเที่ยวเมืองนอก
10 ประโยคภาษาอังกฤษ เอาไว้พูดกับฝรั่ง หรือตอนไปเที่ยวเมืองนอก
Checkin เขียนเป็นคำไทยว่าอะไร? | คำทับศัพท์
Checkin เขียนเป็นคำไทยว่าอะไร? | คำทับศัพท์
ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจการบิน | Ppt
ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจการบิน | Ppt
บทสนทนาภาษาอังกฤษ จองห้องพักโรงแรม (เตียงเดี่ยว) ~ English Conversation
บทสนทนาภาษาอังกฤษ จองห้องพักโรงแรม (เตียงเดี่ยว) ~ English Conversation
เช็คอินทางนกแอร์แอพพลิเคชั่น – นกแอร์
เช็คอินทางนกแอร์แอพพลิเคชั่น – นกแอร์
คำจำกัดความของ Ci: เช็คอิน - Check In
คำจำกัดความของ Ci: เช็คอิน – Check In
บทสนทนาภาษาอังกฤษเช็คอินโรงแรม - Youtube
บทสนทนาภาษาอังกฤษเช็คอินโรงแรม – Youtube
ภาษาอังกฤษในสนามบิน คำศัพท์ในสนามบิน และ บนเครื่องบิน
ภาษาอังกฤษในสนามบิน คำศัพท์ในสนามบิน และ บนเครื่องบิน
คำศัพท์โรงแรมง่ายๆที่ควรรู้ มาลองอ่านดูว่ามีคำอะไรบ้างค่ะ เผื่อจะนำไปใช้ประโยชน์ได้ค่ะ
คำศัพท์โรงแรมง่ายๆที่ควรรู้ มาลองอ่านดูว่ามีคำอะไรบ้างค่ะ เผื่อจะนำไปใช้ประโยชน์ได้ค่ะ

See more here: lasbeautyvn.com

Learn more about the topic เช็ค อิน ภาษาอังกฤษ.

See more: lasbeautyvn.com/category/%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A7-77-%E0%B8%88%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%94

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *