Skip to content
Trang chủ » เอกพจน์เป็นพหูพจน์: การเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับคำนามที่สำคัญในภาษาไทย

เอกพจน์เป็นพหูพจน์: การเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับคำนามที่สำคัญในภาษาไทย

หลักการเปลี่ยนคำนามเอกพจน์เป็นพหูพจน์ Singular and Plural

เอกพจน์เป็นพหูพจน์

เอกพจน์เป็นพหูพจน์: ความหมายและรายละเอียด

เอกพจน์และพหูพจน์เป็นคำที่ใช้ในภาษาไทยเพื่อเรียกชื่อสิ่งต่าง ๆ โดยทั่วไปเอกพจน์จะใช้เรียกชื่อสิ่งที่ใช้งานเพียงอย่างเดียว ส่วนพหูพจน์จะใช้เรียกชื่อสิ่งที่ใช้งานสองชิ้นขึ้นไป

1. ความหมายของเอกพจน์และพหูพจน์

– คำจำกัดความของเอกพจน์และพหูพจน์:
เอกพจน์ คือ คำนามที่ใช้เรียกแทนสิ่งหนึ่ง ๆ โดยทั่วไปจะเรียกชื่อสิ่งที่ใช้งานเพียงอย่างเดียว เช่น บ้าน เมล็ด ต้นไม้ เป็นต้น

พหูพจน์ คือ คำนามที่ใช้เรียกแทนสิ่งที่ใช้งานสองชิ้นขึ้นไป เช่น คน หนังสือ ปากกา รองเท้า เป็นต้น

– ความแตกต่างระหว่างเอกพจน์และพหูพจน์:
ความแตกต่างระหว่างเอกพจน์และพหูพจน์อยู่ที่จำนวนและการต่อกันของสิ่งที่เรียกตามนั้น ถ้าเรียกชื่อสิ่งเดียวเราจะใช้เอกพจน์ ในขณะที่ถ้าเรียกชื่อสิ่งสองชิ้นขึ้นไปก็จะใช้พหูพจน์

2. ลักษณะเอกพจน์และพหูพจน์

– ลักษณะเอกพจน์:
เอกพจน์มีลักษณะดังนี้:
1. เใช้เพื่อชื่อสิ่งที่ไม่ใช้งานหรือใช้งานเพียงอย่างเดียว เช่น ต้นไม้, หมอน, ขวด

2. เป็นคำที่ใช้เฉพาะเท่านั้น และไม่สามารถนำมาใช้เพื่อบ่งบอกถึงอัตลักษณ์หรือประเภทของสิ่งที่เรียก เช่น ตั้งครรภ์, หลับตา, ทำงาน

– ลักษณะพหูพจน์:
พหูพจน์มีลักษณะดังนี้:
1. เรียกชื่อสิ่งที่ใช้งานสองชิ้นขึ้นไป เช่น คน, หนังสือ, ปากกา

2. เป็นคำนามที่ใช้ร่วมกับเอกพจน์เพื่อเสริมความหมายและต่อยอดความเรียบเรียงของประโยค เช่น คนสองคน, หนังสือสีแดง

3. การประกอบเอกพจน์และพหูพจน์ต่าง ๆ:
การประกอบเอกพจน์และพหูพจน์เพื่อสร้างคำนามใหม่ จะเป็นไปตามกฎการเติมคำเหมือนกับประโยคทั่วไป โดยการเติมคำนามว่าเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์ขึ้นอยู่กับคำไหนที่จะถูกดึงใกล้กับคำนำหน้ามากกว่า

ตัวอย่าง:
– เสียง+ร้อง = เสียงร้อง (เอกพจน์)
– เพลง+ร้อง = เพลงร้อง (เอกพจน์)
– โปรด+ช่วย = โปรดช่วย (พหูพจน์)
– คำ+ถาม = คำถาม (พหูพจน์)

3. การใช้เอกพจน์และพหูพจน์ในประโยค

– วิธีใช้เอกพจน์ในประโยค:
การใช้เอกพจน์ในประโยคเป็นไปตามรูปแบบการใช้คำนามทั่วไป โดยมักจะใช้หลังพหูพจน์และหรือเครื่องหมายที่มากับพหูพจน์ เพื่อเสริมความหมายของประโยค

ตัวอย่าง:
– คุณครูมอบเกียรติบัตรให้กับทั้งนักเรียนตั้งแต่ตอนหนึ่งจนถึงนอกรอบ (เอกพจน์)
– เด็ก 2 คนที่เป็นสมาชิกในทีมของเรา (เอกพจน์)
– เท่าไหร่ครับค่าส่วนประกอบพ.พจน์ (เอกพจน์)

– วิธีใช้พหูพจน์ในประโยค:
พหูพจน์จะถูกใช้ตามหลังเอกพจน์เพื่อเข้าร่วมและเสริมความหมายของคำนาม เพียงแต่อาจไม่เคลื่อนย้ายเมื่อต้องการเปลี่ยนรูปแบบประโยค

ตัวอย่าง:
– สมากคนที่มาถึงเรื่องสนุกสนานคืออะไหล่ที่ทำให้โลกดูเป็นจังหวะ (พหูพจน์)
– ผู้เขียนและผู้กอบกู้ร่างข้อเสนอประกาศ (พหูพจน์)
– สุนัขพันธุ์กรณีที่พบเห็ดในสวนที่ราบเจ้าสำนักนึง (พหูพจน์)

4. การเติมเอกพจน์และพหูพจน์

– กฎการเติมเอกพจน์:
กฎการเติมเอกพจน์เป็นไปตามกฎการใช้คำนามทั่วไป ซึ่งแตกต่างตามเสียงของคำ หากคำนามมีสระสาย สระอักษรสองตัวที่ไม่เคลื่อนย้ายตัดกับคำนำหน้า เอกพจน์จะเปลี่ยนแปลงให้เสียงสระสายเป็น ร แทน

ตัวอย่าง:
– นายเป็นคนเมื่อเดินถนนปลาย
– ลูกชายมีร่างกายแข็งแรง

– กฎการเติมพหูพ

หลักการเปลี่ยนคำนามเอกพจน์เป็นพหูพจน์ Singular And Plural

คำสำคัญที่ผู้ใช้ค้นหา: เอกพจน์เป็นพหูพจน์ เอกพจน์ พหูพจน์ มีอะไรบ้าง, เปลี่ยนคํานามเอกพจน์เป็นพหูพจน์ แบบฝึกหัดเฉลย, foot เปลี่ยนเป็นพหูพจน์, พหูพจน์คือ, คํานามเอกพจน์ พหูพจน์, พหูพจน์คือ อังกฤษ, การเปลี่ยนเอกพจน์เป็นพหูพจน์ อังกฤษ, child เปลี่ยนเป็นพหูพจน์

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ เอกพจน์เป็นพหูพจน์

หลักการเปลี่ยนคำนามเอกพจน์เป็นพหูพจน์ Singular and Plural
หลักการเปลี่ยนคำนามเอกพจน์เป็นพหูพจน์ Singular and Plural

หมวดหมู่: Top 89 เอกพจน์เป็นพหูพจน์

ดูเพิ่มเติมที่นี่: lasbeautyvn.com

เอกพจน์ พหูพจน์ มีอะไรบ้าง

เอกพจน์ พหูพจน์ มีอะไรบ้าง

เอกพจน์ พหูพจน์ เป็นส่วนสำคัญจากการศึกษาภาษาไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประมวลภาษา ในภาษาไทย เอกพจน์จะถูกใช้ในการแสดงข้อมูลเบื้องต้นทั่วไป นอกจากนี้ เอกพจน์ยังมีหน้าที่สำคัญในการเชื่อมโยงระหว่างประโยคในภาษาไทยด้วย

เราอาจเริ่มจากการสำรวจคำนาม (“noun”) ซึ่งเป็นหนึ่งใน พหูพจน์. นัยน์นี้ใช้ในการแสดงคน สัตว์ สถานที่หรือสิ่งของต่างๆ มาพร้อมกับเสียงของพยัญชนะเสียงสุดท้าย เช่น คน, หมา, บ้าน, หลัง ฯลฯ.

อีกหนึ่งนัยน์ที่สำคัญของเอกพจน์ คือ ราศี ( classifiers) ซึ่งถูกใช้ในการกำหนดปริมาณของพจน์นั้น เอกกำหนดปริมาณเช่นกับคำบอกค่า เช่น ลอนดอนสีข้างล่างนี้ ปรากฏว่าสิ่งของในลอนดอนไม่ใช่หนึ่งหรือสองข้อ แต่อาจเป็นเก้าหรือสิบอันหรืออื่นๆ. ราศีสามารถแบ่งออกเป็นหลายแบบ เช่น เล่มเสี่ยงภาษิตที่ใหญ่กว่าที่ไหน หรือ ยิงสูงหรือสูงกว่าที่ไหน เป็นต้น

คำขยาย (adjectives) ก็คือเอกพจน์ที่ใช้ในการเพิ่มคุณสมบัติหรือสถานภาพของคำนาม เช่น สวย, ใหญ่, สุด, ยาว, ดำ ฯลฯ. ที่เพิ่มความละเอียดให้กับคำนาม เช่น รักใคร่ร้ายมาก, เดินช้าจำนวนน้อย, ทะเลสาปแครกใหญ่, ชายหนุ่มหวานเท่าน้ำตาลเป็นต้น

นอกจากนี้ เรายังมีรูปทรง (shapes) เป็นเอกพจน์หนึ่งในบทนี้ ซึ่งใช้ในการอธิบายรูปร่างหรือลักษณะต่างๆ เช่น กลม, สี่เหลี่ยม, จัตุรัส, แปลงตรีโกณมกลิง และอีกมากมาย

นอกจากเอกพจน์เหล่านี้ ยังมีเอกพจน์อื่นๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย เช่น เอกพจน์สากล (international adjectives) ที่ใช้เพื่ออธิบายถึงสิ่งที่เกี่ยวกับประเทศต่างๆ เช่น ไทย, เยอรมัน, อังกฤษ เป็นต้น เอกพจน์เหล่านี้มักถูกใช้ในเชิงอารมณ์ (figuratively) เพื่ออธิบายถึงการเปรียบเทียบสถานที่หรือสิ่งของ เช่น พื้นที่งานถ่ายภาพหน้าสวนมีความเหมือนกับอีแมกในเรื่องอวตาร (The photo area in front of the garden resembles the image of Eden in literature).

สุดท้ายแต่ไม่มากที่สุด เอกพจน์ยังมีหน้าที่สำคัญในการเชื่อมโยงระหว่างประโยคในภาษาไทยด้วย การเชื่อมโยงนี้ทำให้เราสามารถเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างประโยคที่ถูกเชื่อมโยงในหนึ่งประโยค ซึ่งต้องยึดประโยคหลักเป็นหลัก

ข้อสงสัยที่พบบ่อยเกี่ยวกับเอกพจน์ พหูพจน์

1. เอกพจน์และพหูพจน์แตกต่างกันอย่างไร?
เอกพจน์และพหูพจน์เป็นส่วนสำคัญของการประมวลภาษาในภาษาไทย โดยเอกพจน์ใช้ในการแสดงข้อมูลเบื้องต้นของคำนาม ในขณะที่พหูพจน์สามารถใช้ในการกำหนดปริมาณหรือปริมาณของคำนาม
2. เอกพจน์มีหน้าที่สำคัญอย่างไรในการเชื่อมโยงระหว่างประโยคในภาษาไทย?
เอกพจน์มีหน้าที่สำคัญในการเชื่อมโยงระหว่างประโยคในภาษาไทย เพื่อให้ผู้พูดหรือผู้ฟังเข้าใจการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประโยคที่ถูกเชื่อมโยงในหนึ่งประโยค
3. ราศี เป็นเอกพจน์ที่ใช้ในการกำหนดปริมาณของคำนามใช่ไหม?
ใช่ ราศีเป็นเอกพจน์ที่ใช้ในการกำหนดปริมาณของคำนาม เช่น เล่มเสี่ยง จำนวนน้อย หรือสูงกว่า เป็นต้น
4. แบบอย่างอื่นที่น่าสนใจของเอกพจน์คืออะไร?
นอกจากเอกพจน์ที่กล่าวมาแล้ว เอกพจน์ยังมีหลายแบบที่น่าสนใจอีก เช่น เอกพจน์สากลที่ใช้ในการแสดงถึงสิ่งที่เกี่ยวกับประเทศต่างๆ หรือเอกพจน์ที่ใช้เพื่ออธิบายรูปร่างหรือลักษณะต่างๆ
5. เอกพจน์ยังมีองค์ประกอบอื่นอีกหรือไม่?
แน่นอนว่าใช่ คำขยายดังที่กล่าวมาแล้วเป็นต้น คนจำแนกออกเป็นเอกพจน์ต่างๆ ซึ่งแต่ละเอกพจน์มีหน้าที่และลักษณะที่แตกต่างกันไป
6. เอกพจน์ใช้เชื่อมโยงระหว่างประโยคอย่างไร?
เอกพจน์สามารถใช้เชื่อมโยงระหว่างประโยคได้ โดยการเชื่อมโยงนี้จะทำให้เราสามารถเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างประโยคที่ถูกเชื่อมโยงในหนึ่งประโยค
7. เอกพจน์เหล่านี้มีการใช้กันในประโยคบ้างไหม?
ใช่ เอกพจน์เหล่านี้สามารถใช้ในประโยคแต่ละประโยคได้ เพื่อเพิ่มความละเอียดและอธิบายสิ่งของหรือความเป็นอยู่ตามความเป็นจริง

เปลี่ยนคํานามเอกพจน์เป็นพหูพจน์ แบบฝึกหัดเฉลย

เปลี่ยนคำนามเอกพจน์เป็นพหูพจน์ แบบฝึกหัดเฉลย

หากคุณกำลังศึกษาภาษาไทย หรือสนใจที่จะเรียนรู้การใช้ภาษาไทยในระดับหนึ่ง เรื่องการเปลี่ยนคำนามเอกพจน์เป็นพหูพจน์ จะเป็นหนึ่งในบทเรียนที่น่าสนใจที่จะพาคุณผ่านการใช้งานภาษาไทยอย่างมีเสถียรภาพและถูกต้อง แม้ว่าการเปลี่ยนคำนามเอกพจน์เป็นพหูพจน์มีกฎหมายมาตรฐานหลายอย่างที่คุณควรรู้จัก แต่เพื่อให้คุณชินกับการใช้งานเบื้องต้น ในบทความนี้เราจะเสนอแนวทางในการเปลี่ยนคำนามเอกพจน์เป็นพหูพจน์ พร้อมกับฝึกหัดเฉลยที่คุณสามารถทดลองใช้งานได้เลย

การเปลี่ยนคำนามเอกพจน์เป็นพหูพจน์สามารถทำได้โดยรวมถึงการเพิ่ม “พหู” หรือ “สามี” ท้ายคำนามเพื่อแสดงให้เห็นถึงการมีมากกว่าหนึ่งคน เช่น สุภาพชนเป็นพหูของวัฒนธรรม หมอชื่อดีเป็นพหูของทักษะ นอกจากนี้ยังมีสิ่งที่คุณควรทราบอีกบางอย่าง เช่น คำนามเอกพจน์ที่เปลี่ยนเป็นพหูพจน์ ต้องใช้สรรพยากรพนักงานชั่วคราวเพื่ออธิบายและให้ความหมาย เช่น แม่พี่นักเรียน ก่อนที่เราจะดำเนินการต่อไป เรามาดูตัวอย่างเบื้องต้นของแบบฝึกหัด

แบบฝึกหัด:
1. อุปกรณ์บ้านหาง่ายเข้าหาในร้านที่ขายของเค้า จานชาม
2. ทุกคนเข้าร่วมทำงาน เจ้าหน้าที่
3. สถานที่ท่องเที่ยวคนเยอรมันเข้าชม ประตูเมือง
4. ผลไม้สีเหลืองคนนิวซีแลนด์นิ่ง กล้วย
5. อาหารโครงการบริจาคให้หมู่บ้านภาพเยอรมัน ข้าว

บัตรคำละเอียดและเทคนิคการเปลี่ยนคำนามเอกพจน์เป็นพหูพจน์:
1. อุปกรณ์บ้านหาง่ายเข้าหาในร้านที่ขายของเค้า จานชาม
ระเบียบที่เปลี่ยนคำนามเอกพจน์เป็นพหูพจน์
– เพิ่ม “พหู” หรือ “สามี” ท้ายคำนามเอกพจน์: จานชาม → จานชามพหู

2. ทุกคนเข้าร่วมทำงาน เจ้าหน้าที่
ระเบียบที่เปลี่ยนคำนามเอกพจน์เป็นพหูพจน์
– เพิ่ม “พหู” หรือ “สามี” ท้ายคำนามเอกพจน์: เจ้าหน้าที่ → เจ้าหน้าที่พหู

3. สถานที่ท่องเที่ยวคนเยอรมันเข้าชม ประตูเมือง
ระเบียบที่เปลี่ยนคำนามเอกพจน์เป็นพหูพจน์
– เพิ่ม “พหู” หรือ “สามี” ท้ายคำนามเอกพจน์: ประตูเมือง → ประตูเมืองพหู

4. ผลไม้สีเหลืองคนนิวซีแลนด์นิ่ง กล้วย
ระเบียบที่เปลี่ยนคำนามเอกพจน์เป็นพหูพจน์
– เพิ่ม “พหู” หรือ “สามี” ท้ายคำนามเอกพจน์: กล้วย → กล้วยพหู

5. อาหารโครงการบริจาคให้หมู่บ้านภาพเยอรมัน ข้าว
ระเบียบที่เปลี่ยนคำนามเอกพจน์เป็นพหูพจน์
– เพิ่ม “พหู” หรือ “สามี” ท้ายคำนามเอกพจน์: ข้าว → ข้าวพหู

คำถามที่พบบ่อย:
1. เราจะใช้ “พหู” หรือ “สามี” ต่อท้ายคำนามเอกพจน์อย่างไร?
เราสามารถใช้ “พหู” หรือ “สามี” ต่อท้ายคำนามเอกพจน์ตามความเหมาะสมและคำแนะนำของภาษาไทยได้ เช่น “พหู” ใช้กับคำนามเอกพจน์ที่ลงตัวมากกว่าหนึ่งตัว เช่น สุภาพชน เป็นพหูของวัฒนธรรม และ “สามี” ใช้กับคำนามเอกพจน์ที่มีแนวความเพศเป็นชาย เช่น สามีของผญก่อน
2. ทำไมบางคำนามเอกพจน์ต้องใช้ “พหู” แทนที่จะใช้ “สามี”?
การเลือกใช้ “พหู” หรือ “สามี” ขึ้นอยู่กับกฎหมายภาษาไทยและแนวความคิดทางภาษาด้วย เช่น ในบางกรณี เราใช้ “พหู” หรือ “สามี” เพื่อกำหนดให้คำนามเดียวกันมีแนวความเพศเป็นชาย และในบางภาษาอาจจะใช้ “พหู” เพื่อระบุว่าเป็นคนที่เกิดแบบชำนาญ หรือเที่ยงธรรม เป็นต้น
3. หากมีคำนามเรียกโดยตรง สามารถเปลี่ยนเป็นพหูพจน์ได้หรือไม่?
ในบางครั้ง เราสามารถเปลี่ยนคำนามเรียกโดยตรงเป็นพหูพจน์ได้ แต่ในบางคำนามเรียกโดยตรงจะใช้รูปแบบที่แตกต่างกันอย่างสม่ำเสมอ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์หรือบทบาทที่เลขานุการของบุคคลเจ้าของคำนามรับผิดชอบ
4. บางคำนามเรียกโดยตรงไม่สามารถเปลี่ยนเป็นพหูพจน์ได้หรือไม่?
ใช่ บางคำนามเรียกโดยตรงไม่สามารถเปลี่ยนเป็นพหูพจน์ได้ เนื่องจากสิ่งที่เรากำลังกล่าวถึงไม่ใช่คนหรือสิ่งก่อสร้างที่มีลักษณะเฉพาะ เช่น เตียงนอน ครามประตู เป็นต้น

หวังว่าบทความนี้จะช่วยให้คุณมีความคิดริเริ่มที่ดีเกี่ยวกับการเปลี่ยนคำนามเอกพจน์เป็นพหูพจน์ในภาษาไทย เราแนะนำให้คุณฝึกการเปลี่ยนคำนามเอกพจน์เป็นพหูพจน์โดยใช้ฝึกหัดข้างต้น เพื่อที่คุณจะเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องและมั่นใจในการใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง

พบ 18 ภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ เอกพจน์เป็นพหูพจน์.

กฎการทำคำนามเอกพจน์ให้เป็นพหูพจน์ | Pdf
กฎการทำคำนามเอกพจน์ให้เป็นพหูพจน์ | Pdf
Grammar 5 นาที : การเปลี่ยนคำนามเอกพจน์เป็นพหูพจน์ (การเติม S, Es, Ies ท้ายคำนาม) - Youtube
Grammar 5 นาที : การเปลี่ยนคำนามเอกพจน์เป็นพหูพจน์ (การเติม S, Es, Ies ท้ายคำนาม) – Youtube
English-ป.3-ป.5-วิธีการเปลี่ยนคำนามเอกพจน์เป็นพหูพจน์-Singular And Plural Noun - Youtube
English-ป.3-ป.5-วิธีการเปลี่ยนคำนามเอกพจน์เป็นพหูพจน์-Singular And Plural Noun – Youtube
วิธีเปลี่ยนคำนามเอกพจน์เป็นคำนามพหูพจน์ การเติม S Es ในภาษาอ ังกฤษ
วิธีเปลี่ยนคำนามเอกพจน์เป็นคำนามพหูพจน์ การเติม S Es ในภาษาอ ังกฤษ
ใบงานภาษาอังกฤษ นามเอกพจน์ พหูพจน์ Singular& Plural (Worksheet) - ภาษาอังกฤษออนไลน์
ใบงานภาษาอังกฤษ นามเอกพจน์ พหูพจน์ Singular& Plural (Worksheet) – ภาษาอังกฤษออนไลน์
การเปลี่ยนคำนามเอกพจน์เป็นคำนามพหูพจน์ Worksheet
การเปลี่ยนคำนามเอกพจน์เป็นคำนามพหูพจน์ Worksheet
ใบงานภาษาอังกฤษ นามเอกพจน์ พหูพจน์ Singular& Plural (Worksheet) - ภาษาอังกฤษออนไลน์
ใบงานภาษาอังกฤษ นามเอกพจน์ พหูพจน์ Singular& Plural (Worksheet) – ภาษาอังกฤษออนไลน์
ประธานเอกพจน์ พหูพจน์อย่างง่าย - Youtube
ประธานเอกพจน์ พหูพจน์อย่างง่าย – Youtube
บันทึกการเรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง] รวมมิตร การทำคำนามเอกพจน์ (Singular) ให้ เป็นพหูพจน์ (Plural) จากที่ไปอ่านในหนังสือมาก็สรุปได้ดังนี้ แต่ว่าคงจำได้ไม่หมดหรอก จำคร่าวๆไว้ก่อน ไว้ใช้บ่อยๆจะกลับมาดูแหล่งอ้างอิงอีกทีนะ หวังว่ารอบหน้า บันท
บันทึกการเรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง] รวมมิตร การทำคำนามเอกพจน์ (Singular) ให้ เป็นพหูพจน์ (Plural) จากที่ไปอ่านในหนังสือมาก็สรุปได้ดังนี้ แต่ว่าคงจำได้ไม่หมดหรอก จำคร่าวๆไว้ก่อน ไว้ใช้บ่อยๆจะกลับมาดูแหล่งอ้างอิงอีกทีนะ หวังว่ารอบหน้า บันท
Singular And Plural Nouns Worksheet - ใบงานคำนามเอกพจน์และพหูพจน์
Singular And Plural Nouns Worksheet – ใบงานคำนามเอกพจน์และพหูพจน์
English-ป.3-ป.5-วิธีการเปลี่ยนคำนามเอกพจน์เป็นพหูพจน์-Singular And Plural Noun - Youtube
English-ป.3-ป.5-วิธีการเปลี่ยนคำนามเอกพจน์เป็นพหูพจน์-Singular And Plural Noun – Youtube
การเปลี่ยนคำนามเอกพจน์เป็นคำนามพหูพจน์ Worksheet
การเปลี่ยนคำนามเอกพจน์เป็นคำนามพหูพจน์ Worksheet
Speaking I
Speaking I
กฎการทำคำนามเอกพจน์ให้เป็นพหูพจน์ | Pdf
กฎการทำคำนามเอกพจน์ให้เป็นพหูพจน์ | Pdf
หลักการเติม S Es คํานาม กฎการเติม S เพื่อเปลี่ยนเอกพจน์ เป็นพหูพจน์ ทำได้ดังนี้ - ภาษาอังกฤษออนไลน์
หลักการเติม S Es คํานาม กฎการเติม S เพื่อเปลี่ยนเอกพจน์ เป็นพหูพจน์ ทำได้ดังนี้ – ภาษาอังกฤษออนไลน์
คำนามพหูพจน์ที่ไม่เปลี่ยนรูป ภาษาอังกฤษออนไลน์ – Tuemaster เรียนออนไลน์ ม.ปลาย
คำนามพหูพจน์ที่ไม่เปลี่ยนรูป ภาษาอังกฤษออนไลน์ – Tuemaster เรียนออนไลน์ ม.ปลาย
หลักการเปลี่ยนคำนามเอกพจน์เป็นพหูพจน์ Singular And Plural - Youtube
หลักการเปลี่ยนคำนามเอกพจน์เป็นพหูพจน์ Singular And Plural – Youtube
Singular & Plural Nouns
Singular & Plural Nouns
เขียนให้เป็นพหุพจน์ Worksheet
เขียนให้เป็นพหุพจน์ Worksheet
เรียนภาษาสเปนด้วยตนเอง Spanish Is Fun : รูปพหูพจน์ของคำนาม
เรียนภาษาสเปนด้วยตนเอง Spanish Is Fun : รูปพหูพจน์ของคำนาม
คำนามพหูพจน์ที่ไม่ต้องเติม S หรือ Es L คำนามพหูพจน์เปลี่ยนรูป L คำศัพท์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน - Youtube
คำนามพหูพจน์ที่ไม่ต้องเติม S หรือ Es L คำนามพหูพจน์เปลี่ยนรูป L คำศัพท์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน – Youtube
ประธานเอกพจน์ พหูพจน์ มีอะไรบ้าง สังเกตุตรงไหน ว่าอันไหนเป็นเอกพจน์หรือ พหูพจน์ - ภาษาอังกฤษออนไลน์
ประธานเอกพจน์ พหูพจน์ มีอะไรบ้าง สังเกตุตรงไหน ว่าอันไหนเป็นเอกพจน์หรือ พหูพจน์ – ภาษาอังกฤษออนไลน์
ใบงานที่ 1 เอกพจน์ พหูพจน์ Worksheet
ใบงานที่ 1 เอกพจน์ พหูพจน์ Worksheet
Xchange English On Twitter:
Xchange English On Twitter: “ตัวอย่างคำนามรูปพหูพจน์ในภาษาอังกฤษที่ไม่เปลี่ยนรูป ❌ เราอาจจะเคยเห็นรูปเอกพจน์/พหูพจน์ที่สะกดเหมือนกัน คำพวกนี้จะไม่มีสูตรจำตายตัวซะทีเดียว Trick เล็ก ๆ คือส่วนมากจะเป็นคำที่เกี่ยวกับสัตว์ Https://T.Co/6R8Czkbt1Q” / Twitter
เอกพจน์เป็นพหูพจน์ | Trueplookpanya
เอกพจน์เป็นพหูพจน์ | Trueplookpanya
ภาษาอังกฤษง้ายง่าย] จากที่โพสต์แบบฝึกหัดให้ทำกันไปคราวก่อน ทำกันได้รึเปล่า วันนี้เราเอาเฉลยมาให้แล้ววว>< 1. The News เป็นประธานของประโยคนี้และนามนับไม่ได้จึงตอบ “Is” 2. “None Of + พหูพจน์/เอกพจน์ +Vเอกพจน์” เสมอ แปลว่าไ
ภาษาอังกฤษง้ายง่าย] จากที่โพสต์แบบฝึกหัดให้ทำกันไปคราวก่อน ทำกันได้รึเปล่า วันนี้เราเอาเฉลยมาให้แล้ววว>< 1. The News เป็นประธานของประโยคนี้และนามนับไม่ได้จึงตอบ “Is” 2. “None Of + พหูพจน์/เอกพจน์ +Vเอกพจน์” เสมอ แปลว่าไ
คำนามNouns | Social Media
คำนามNouns | Social Media
การใช้กริยา V. To Be กับคำนามเอกพจน์ และพหูพจน์ - Nockacademy
การใช้กริยา V. To Be กับคำนามเอกพจน์ และพหูพจน์ – Nockacademy
คํานาม ภาษาอังกฤษ คำนามพหูพจน์ Plural Nouns ใบงานดาวน์โหลดฟรี
คํานาม ภาษาอังกฤษ คำนามพหูพจน์ Plural Nouns ใบงานดาวน์โหลดฟรี
การเปลี่ยนคำนามเอกพจน์ให้เป็นคำนามพหูพจน์ - Youtube
การเปลี่ยนคำนามเอกพจน์ให้เป็นคำนามพหูพจน์ – Youtube
เอกพจน์/พหูพจน์ (Singular/Plural) คืออะไร อธิบายแบบง่ายๆ | Meowdemy
เอกพจน์/พหูพจน์ (Singular/Plural) คืออะไร อธิบายแบบง่ายๆ | Meowdemy
English In One Photo: Singular/Plural Forms
English In One Photo: Singular/Plural Forms
Imdek59 On Twitter:
Imdek59 On Twitter: “การเปลี่ยนนามเอกพจน์ให้เป็นพหูพจน์ (Cr:Aec_English) เพิ่มเพื่อน≫≫ Http://T.Co/F3E0Gvh8He Http://T.Co/Eqr32B44Yb” / Twitter
คำนามเอกพจน์และพหูพจน์ - Singular Noun And Plural Noun - Tuenong
คำนามเอกพจน์และพหูพจน์ – Singular Noun And Plural Noun – Tuenong
การเปลี่ยนคำนามเอกพจน์ให้เป็นพหูพจน์ | อังกฤษศาสตร์
การเปลี่ยนคำนามเอกพจน์ให้เป็นพหูพจน์ | อังกฤษศาสตร์
คำนาม คือ อะไร
คำนาม คือ อะไร
หลักการแปลภาษาอังกฤษ ตอนที่ 3 - แปลภาษาไทย เป็น ภาษาอังกฤษ
หลักการแปลภาษาอังกฤษ ตอนที่ 3 – แปลภาษาไทย เป็น ภาษาอังกฤษ
23/07/2563 ป.2 วิชา ภาษาอังกฤษ เรื่องการเปลี่ยนคำนามเอกพจน์เป็นคำนามพหูพจน์ด้วยคำศัพท์ที่ลงท้ายด้วย - Youtube
23/07/2563 ป.2 วิชา ภาษาอังกฤษ เรื่องการเปลี่ยนคำนามเอกพจน์เป็นคำนามพหูพจน์ด้วยคำศัพท์ที่ลงท้ายด้วย – Youtube
Clearnote Thailand On Twitter:
Clearnote Thailand On Twitter: “เปลี่ยนนามเอกพจนเป็นนามพหูพจน์ยังไง??? เรียนทีไรก็งงทุกที👀 Clear ขอแนะนำสรุป “เปลี่ยนนามเอกพจน์เป็นพหูพจน์” #สรุปจากติวเตอร์ By English Eng Rian อ่านต่อเต็ม ๆ ได้ที่ 👇👇👇 Https://T.Co/Wvrpnnvilf #สรุปอังกฤษ #กลางภาค …
การใช้ This, That, These, Those – – Jasminine –
การใช้ This, That, These, Those – – Jasminine –
บันทึกการเรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง] รวมมิตร การทำคำนามเอกพจน์ (Singular) ให้ เป็นพหูพจน์ (Plural) จากที่ไปอ่านในหนังสือมาก็สรุปได้ดังนี้ แต่ว่าคงจำได้ไม่หมดหรอก จำคร่าวๆไว้ก่อน ไว้ใช้บ่อยๆจะกลับมาดูแหล่งอ้างอิงอีกทีนะ หวังว่ารอบหน้า บันท
บันทึกการเรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง] รวมมิตร การทำคำนามเอกพจน์ (Singular) ให้ เป็นพหูพจน์ (Plural) จากที่ไปอ่านในหนังสือมาก็สรุปได้ดังนี้ แต่ว่าคงจำได้ไม่หมดหรอก จำคร่าวๆไว้ก่อน ไว้ใช้บ่อยๆจะกลับมาดูแหล่งอ้างอิงอีกทีนะ หวังว่ารอบหน้า บันท
Rapeepong'S Blog: Prural Form Of Nouns คำนามในรูปพหูพจน์
Rapeepong’S Blog: Prural Form Of Nouns คำนามในรูปพหูพจน์
ใบความรู้ Countable Nouns | Pdf
ใบความรู้ Countable Nouns | Pdf
หลักการเติม S และ Es หลังคำนาม พร้อมตัวอย่าง | Meowdemy
หลักการเติม S และ Es หลังคำนาม พร้อมตัวอย่าง | Meowdemy
รวมใบความรู้และใบงาน ป.๕ เดือนสิงหาคม ๖๔-1 - ดาวน์โหลดหนังสือ | 1-10 หน้า | Pubhtml5
รวมใบความรู้และใบงาน ป.๕ เดือนสิงหาคม ๖๔-1 – ดาวน์โหลดหนังสือ | 1-10 หน้า | Pubhtml5
Wives แปลว่า คำนามพหูพจน์ของ Wife, ภรรยา, เมีย | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
Wives แปลว่า คำนามพหูพจน์ของ Wife, ภรรยา, เมีย | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
Ep.7 English กฎการเปลี่ยนคำนามเอกพจน์ให้เป็น พหูพจน์ (6 ก.ค. 2564) - Youtube
Ep.7 English กฎการเปลี่ยนคำนามเอกพจน์ให้เป็น พหูพจน์ (6 ก.ค. 2564) – Youtube
Pronoun - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
Pronoun – สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ใบงาน Nouns พร้อมเฉลย - Nouns Worksheet
ใบงาน Nouns พร้อมเฉลย – Nouns Worksheet
เมื่อประธาน(บริษัท)เป็นเอกพจน์กริยาที่ตามมาจะต้องเติม....... - Inskru
เมื่อประธาน(บริษัท)เป็นเอกพจน์กริยาที่ตามมาจะต้องเติม……. – Inskru

ลิงค์บทความ: เอกพจน์เป็นพหูพจน์.

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโพสต์หัวข้อนี้ เอกพจน์เป็นพหูพจน์.

ดูเพิ่มเติม: blog https://lasbeautyvn.com/category/digital-studios

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *